ملک 019683 جهت فروشبیست متری امام خمینی

150,000,000تومان
برای
فروش
60
متر مربع
1
اتاق
150,000,000
قیمت
1385
سن ملک
  • ملک کام| ملک با شمار 019683
  • ملک کام| ملک با شمار 019683

سایر امکانات


طبقه سوم دارای انباری سند ازاد

املاک مرتبط